தாலி கயிறை எந்த நேரத்திரல் மாற்றுவது நல்லது..

0
1491

திருமணமான பெண்களின் கழுத்தில் அணிந்திருக்கும் மிக முக்கியமான ஒன்று தாலி. இன்றைக்கு சிலர் தங்கத்தில் தாலி அணிகின்றனர். இருப்பினும் பலர் மஞ்சள் கயிற்றில்தான் தாலியை அணிகின்றனர். தாலிக்கயிற்றில் அழுக்கு இருந்தாலோ அல்லது மங்கி இருந்தாலோ, மாங்கல்யம் பழுது பட்டாலோ அதனை மாற்ற வேண்டி இருக்கிறது.
அப்போது நாம் மிக முக்கியமாக கடைபிடிக்க வேண்டிய விஷயங்கள் சில இருக்கிறது.

உங்கள் கருத்துகளை இங்கே பதிக: