எந்த பொருள் உள்ளே போட்டாலும் கல்லாக மாற்றும் கிணறு!

0
540

உங்கள் கருத்துகளை இங்கே பதிக: