இவைகளை இடித்து தூள் செய்து தினமும் பாலில் சேர்த்து குடித்தால் ஆண்மைக் குறைவு நீங்கும்!

0
912

அறிகுறிகள்: ஆண்மை குறைவு.

தேவையான பொருட்கள்: அரசம் பழம், அரசம் வேர், அரசம் பட்டை.

செய்முறை: அரசம் பழம், வேர் மற்றும் பட்டை இவைகளை இடித்து தூள் செய்து தினமும் பாலில் சேர்த்து குடித்தால் ஆண்மைக் குறைவு நீங்கும்.

உங்கள் கருத்துகளை இங்கே பதிக: