இந்த பொருளை மட்டும் பிறந்த திகதியின் படி வீட்டில் வையுங்கள்!

0
3909

ஒருவர் பிறந்த திகதியின் படி சில பொருட்களை வீட்டில் வைத்திருந்தால் பணம் கொட்டும் என்று ஜோதிடம் கூறுகிறது.

பிறந்த திகதியின் கூட்டு எண்ணிக்கை என்பது உதாரணமாக, நீங்கள் பிறந்த திகதி 24 எனில் உங்கள் பிறந்த திகதியின் கூட்டு எண்ணிக்கை 6 ஆகும்.

எனவே நீங்கள் 6-ம் எண்ணிற்கு உரிய பொருளை உங்கள் வீட்டில் வைத்துக் கொள்ள வேண்டும்.

கூட்டு எண் – 1
நீங்கள் பிறந்த திகதியின் கூட்டு எண் 1 எனில் உங்கள் வீட்டில் புல்லாங்குழலை வடக்கு திசையில் வைக்க வேண்டும்.

கூட்டு எண் – 2
நீங்கள் பிறந்த திகதியின் கூட்டு எண் 2 எனில் வெள்ளை நிறத்திலான ஷோ பீஸை வீட்டின் வட, தென் திசையில் வைத்திருக்க வேண்டும்.

கூட்டு எண் – 3
நீங்கள் பிறந்த திகதியின் கூட்டு எண் 3 எனில் உங்கள் வீட்டின் வடகிழக்கு திசையில் முழு ருத்ராட்சத்தை வைத்திருக்க வேண்டும்.

கூட்டு எண் – 4
நீங்கள் பிறந்த திகதியின் கூட்டு எண் 4 எனில், உங்கள் அவர்கள் வீட்டில் பெரிதான கண்ணாடியை தென்மேற்கு திசையில் வைத்திருக்க வேண்டும்.

கூட்டு எண் – 5
நீங்கள் பிறந்த திகதியின் கூட்டு எண் 5 எனில் உங்கள் வீட்டின் வடக்கு திசையில் குபேரர் அல்லது லட்சுமி படத்தை வைத்திருக்க வேண்டும்.

கூட்டு எண் – 6
நீங்கள் பிறந்த திகதியின் கூட்டு எண் 6 எனில் உங்கள் வீட்டில் தென்கிழக்கு திசையில் மயில் இறகை வைத்திருக்க வேண்டும்.

கூட்டு எண் – 7
நீங்கள் பிறந்த திகதியின் கூட்டு எண் 7 எனில், உங்கள் வீட்டின் தென்கிழக்கு திசையில் பழுப்பு நிறமுள்ள ருத்ராட்சத்தை வைத்திருக்க வேண்டும்.

கூட்டு எண் – 8
நீங்கள் பிறந்த திகதியின் கூட்டு எண் 8 எனில் உங்கள் வீட்டில் கருப்பு நிற கிரிஸ்டலை வீட்டின் தென் திசையில் வைத்திருக்க வேண்டும்.

கூட்டு எண் – 9
நீங்கள் பிறந்த திகதியின் கூட்டு எண் 9 எனில் உங்கள் வீட்டின் தென் திசையில் பிரமீடு வைத்திருக்க வேண்டும்.

உங்கள் கருத்துகளை இங்கே பதிக: