பூஜைக்கு எடுத்து செல்லும் தேங்காய் அழுகி இருந்தால் என்ன அர்த்தம் தெரியுமா!

0
3191
Sign Up to Earn Real Bitcoin

நமது வீட்டில் நடக்கும் ஒவ்வொரு விஷேசத்திற்கும் தேங்காய் கொண்டு சாமிக்கு பூஜை செய்வது என்பது ஒரு சம்பிரதாய சடங்காகும்.

அப்படி இருக்கும் போது, நமது வீட்டில் அல்லது கோவில் பூஜைக்கு பயன்படுத்தும் தேங்காய் அழுகிய நிலையில் இருந்தால் அதற்கு என்ன அர்த்தம் உங்களுக்கு தெரியுமா?

உங்கள் கருத்துகளை இங்கே பதிக: