அர்ச்சனைப் பொருட்களின் அர்த்தங்கள்!

0
421

நாம் அனைவரும் கோயிலுக்கு செல்லும்போது,தெய்வத்திற்கு அபிஷேகத்திற்காகவும், அர்ச்சனை செய்யவும் பூஜை பொருட்கள் வாங்கி செல்வோம்.

ஆனால் நாம் வாங்கி செல்லும் பூஜை பொருட்கள்,எதற்க்காக வாங்குகின்றோம் அதன் அர்த்தமும், தத்துவமும் என்னவென்று நம்மில் பலருக்கு தெரியாது.

இதோ சில பூஜை பொருட்களுக்கான அர்த்தத்தையும், தத்துவத்தையும் தெரிந்துக் கொள்ளுங்கள்.

உங்கள் கருத்துகளை இங்கே பதிக: