பலரது கணிப்பு- ஒருசில அறிகுறிகளை வைத்து ஆண்கள் இதை புரிந்து கொள்ளலாம்

0

ஆண்களுக்கும் சரி, பெண்களுக்கும் சரி எப்போது தா.ம்ம்.ப.த்.தி.ய மூடு எப்போது வருகிறதோ அப்போது தான் தா.ம்ம்.ப.த்.தி.ய.ம்‌ வைத்துக் கொள்ள வேண்டும் என்பது பலரது கணிப்பு. ஆனால், அது தவறு, தா.ம்ம்.ப.த்.தி.ய.ம்‌ வைத்துக் கொள்ள ஆண்களைக் காட்டிலும், பெண்கள் சில நேரம், காலத்தை தேர்வு செய்துள்ளதாக ஒரு கா..ம.(சாஸ்திரம்) கூறுகின்றது.

new styles

ஆண்கள் போல பெண்கள் தங்களுக்கு தோன்றும் தா.ம்ம்.ப.த்.தி.ய ஆ(ர்வத்தை) வெளியே கூறுவதில்லை. நம்முடைய கலாச்சாரத்தின்படி பெண்கள் தா.ம்ம்.ப.த்.தி.ய விருப்பத்தை வெளிப்படுத்துவதில்லை என்றாலும் ஒருசில அறிகுறிகளை வைத்து அவர்களின் தா.ம்ம்.ப.த்.தி.ய ஆ(ர்வத்தை) ஆண்கள் புரிந்து கொள்ளலாம். அவை என்னென்ன என்று பார்ப்போம்

அலுவலகம் செல்லும் பெண்களாக இருந்தாலும் வீட்டில் உள்ள பெண்களாக இருந்தாலும் அவ்ர்கள் தங்களுடைய பணிகளை முடித்து ஓய்வாக இருக்கும் போதும், தனிமையில் இருக்கும் போதும் தான் அதை குறித்து சிந்திப்பார்களாம்.

பெண்கள் பெரும்பாலும் சனிக்கிழை மற்றும் வியாழக்கிழமை ஆகிய இரண்டு தினங்களில் இரவு நேரத்தில் 11 மணிக்கு மேல் தா.ம்ம்.ப.த்.தி.ய.ம்‌ வைத்துக் கொள்ள சிறந்த நேரமாகவும், இனிய தருணமாகவும் கருதுவதாக சமீபத்தில் எடுக்கப்பட்ட ஆய்வு ஒன்று தெரிவிக்கின்றது. இந்த நாட்களில் அவள் மனம் அறிந்து, மெல்ல வருடிக் கொடுத்து, சில பல கதைகள் பேசி, இ(ன்ப) விளையாட்டை ஆரம்பிக்க வேண்டும் என்றும் பெண்கள் இனிமையாக சீண்டு-வதன் மூலம் அவள் தா.ம்ம்.ப.த்.தி.ய.ம்‌ வைத்துக் கொள்ள நல்ல மன நிலைக்கு தயராகிவிடுவார் என்றும் அந்த ஆய்வு மேலும் கூறுகின்றது,.

உங்கள் கருத்துகளை இங்கே பதிக:

Previous articleஇன்றைய ராசிபலன் 23.12.2022 Today Rasi Palan 23-12-2022 Today Tamil Calander Indraya Rasi Palan
Next articleஇன்றைய ராசிபலன் 30.2.2022 Today Rasi Palan 30-12-2022 Today Tamil Calander Indraya Rasi Palan