தாதுவிருத்தி – இலவங்கப்பட்டையின் மருத்துவ குணங்கள்.

0
511

அறிகுறிகள்: குழந்தையின்மை.

தேவையானவை: இலவங்கப்பட்டை.

செய்முறை : இலவங்கப் பட்டையை கஷாயம் செய்து அருந்தி வந்தால் தாதுவிருத்தி உண்டாகும்.

உங்கள் கருத்துகளை இங்கே பதிக: